ยินดีต้อนรับ

downloadfile

คำขวัญ

ราชธานีเก่า    อู่ข้าวอู่น้ำ    เลิศล้ำกานท์กวี   คนดีศรีอยุธยา

ชื่อลายผ้า

คนดีแห่งกรุงศรีอโยธยา

ความหมาย

เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวด้วยน้ำ

และมีดอกสโนที่สวยงามเหลืองอร่ามตา

วีดีโอ

ljlkkkk_Page-1

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น